Timberland BE Home
Winkelwagen

20 jaar actief en verantwoordelijk voor het milieu

2024-04-10

Timberland en de Dag van de Aarde: 20 jaar actief en verantwoordelijk voor het milieu

Earth day

Op 28 februari 1969 deed zich voor de kust van Santa Barbara, Californië een van de ergste milieurampen ooit voor. Tijdens boorwerkzaamheden op een platform van Union Oil, ongeveer 10 km van de kust, veroorzaakte een zogenaamde blowout een grote olieramp. Het duurde meer dan een week en de blowout kon pas in april van datzelfde jaar met succes verholpen worden.

Duizenden kubieke meter ruwe olie kon gedurende 10 dagen lang de zee inlopen, waardoor deze sterk werd vervuild en duizenden vogels, zeezoogdieren en vissen werden gedood. Een dergelijk incident had nog nooit plaatsgevonden en noch Union Oil noch de federale overheid beschikte over effectieve noodprocedures die gevolgd konden worden. Deze gebeurtenis leidde tot grote woede onder de bevolking, wat zich uitte in een reeks demonstraties. De stad Santa Barbara heeft het bedrijf zelfs aangeklaagd. Het protest beperkte zich niet tot de kust van Californië. Door de vele foto's van teren op de stranden en besmeurde vogels in de internationale media werd wereldwijde aandacht getrokken voor de vervuiling, zodanig dat iedereen zich er druk om maakte.

In een poging om de omvang van de ramp te minimaliseren, probeerde Fred Hartley, toenmalig directeur van Union Oil, het algemene gevoel van bezorgdheid van de media en de bevolking af te zwakken. Door deze, redelijk ontoereikende, actie werd echter alleen maar duidelijker dat er anders omgegaan moest worden met milieubescherming.

In een tijd van toenemende belangstelling voor het milieu en tegen een achtergrond van burgerrechtenstrijd, stelde Gaylord Nelson - toen senator in de staat Wisconsin - voor om een nationale dag van milieubewustzijn af te kondigen. Op 22 april 1970 werd de allereerste Dag van de Aarde gevierd. Meer dan 20 miljoen Amerikanen namen deel aan het evenement en eisten in een tweespaltig en verenigd front van de regering te eisen dat ze zich aan de regels zouden houden. Dankzij deze spontane initiatieven werd tegen het einde van hetzelfde jaar de United States Environmental Protection Agency (EPA) opgericht, gevolgd door de goedkeuring van de wettenClean Air (schone luncht), Clean Water (schoon water), en de Endangered Species Act (bedreigde diersoorten).

Ondanks de impact die de Dag van de Aarde op de Amerikaanse samenleving kreeg in amper een jaar tijd, werd de bewustmakingscampagne pas een internationaal evenement in 1990.

Denis Hayes werd als student aan Stanford lid van de commissie voor de allereerste Dag van de Aarde. Gesteund door de opmerkelijke resultaten in de VS, voerde hij campagne om het evenement uit te breiden naar buiten de Amerikaanse grenzen: 200 miljoen mensen uit 141 landen sloten zich aan. Tien jaar later steeg het aantal landen tot 184. Op basis van cijfers van het Earth Day Network (EDN) - de organisatie die de oorspronkelijke gebeurtenis organiseerde - is het aantal mensen dat betrokken is bij activiteiten en initiatieven geassocieerd met de Dag van de Aarde inmiddels gestegen tot ongeveer 1 miljard, verdeeld over 192 verschillende landen.

Voor de meest geïndustrialiseerde landen blijft nog voldoende werk aan de winkel om de bescherming van het milieu te ondersteunen, maar de bergen die milieuorganisaties in de afgelopen decennia hebben verzet, hebben wel al geresulteerd in een aantal successen. Tussen 1970 en 2015 daalde bijvoorbeeld de luchtvervuiling in de Verenigde Staten met 70%. Door overeenkomsten zoals The Montreal Protocol (1989) zijn er aanzienlijk minder menselijke activiteiten die bijdragen aan de uitputting van de ozonlaag en recycling is in veel landen verplicht gesteld.

Desondanks zijn er nog veel andere vervuilingsgerelateerde problemen waarmee we nog steeds te maken hebben. Het belangrijkste is het broeikaseffect, dat nu al zo'n 150 jaar in de lift zit: tussen 1880 en 2012 is de wereldwijde oppervlaktetemperatuur gemiddeld met 0,85 ° C gestegen en de huidige schattingen wijzen op een verdere toename van tussen de 0,3 tot 4,8 ° C . Hoewel het gedeeltelijk om natuurlijk verloop gaat, is het broeikaseffect ongetwijfeld geïntensiveerd door menselijke activiteit sinds de industriële revolutie van de 19e eeuw.

Timberland neemt sinds 1998 deel aan de Dag van de Aarde en viert daarom dit jaar zijn 20e verjaardag: een belangrijk moment om het bewustzijn van en het gevoel van mensen voor de omgeving waarin we leven te vergroten. Timberland is in de loop van de jaren betrokken geweest bij diverse milieuacties. Sinds 1992 kunnen medewerkers van Timberland in het kader van de zogenaamde '’Path of Service’40 uur per jaar aan betaalde tijd besteden aan gemeenschapsactiviteiten. Het bedrijf organiseert ook twee wereldwijde evenementen voor werknemers en zakelijke partners. Het bedrijf organiseert ook twee wereldwijde evenementen voor werknemers en zakelijke partners. Het eerste evenement, Serv-a-palooza, vindt plaats in de herfst en draait om lokale problemen; het andere evenement, de Dag van de Aarde, richt zich op het vergroten van het bewustzijn van wereldwijde milieuproblemen. De activiteiten waarbij werknemers worden uitgenodigd om deel te nemen variëren van schoonmaaktrajecten en parken en deze toegankelijk maken voor de lokale gemeenschap, tot het opzetten van moestuinen en het verzorgen van milieulessen aan kinderen. In 2018 waren bij deze projecten 1.900 vrijwilligers betrokken die meer dan 15.000 uur hebben gewerkt in meer dan 15 landen wereldwijd.

Voor de laatste Dag van de Aarde waren bijvoorbeeld 80 vrijwilligers van de EMEA hoofdkantoren in Stabio (Zwitserland) gemobiliseerd verspreid over verschillende projecten in Ticino voor de ondersteuning van lokale NGO’s. De activiteiten varieerden van het creëren van een regenwaterwinningssysteem voor een lokale plantenkwekerij, hulp bij de herontwikkeling van een archeologische site en een wandelpad bouwen dicht bij de hoofdkwartieren in samenwerking met de gemeente Stabio.