KERNPUNTEN VAN HET PRIVACYBELEID

 

Lees ons volledige Privacybeleid

 

TOEPASSINGSGEBIED - VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Dit privacybeleid is van toepassing op de verzameling en de verwerking van de persoonsgegevens van klanten en bezoekers van VF Digitale Platforms.

meer info  

VF International Sagl beheert deze VF Digitale Platforms en verantwoordelijk is voor onze marketingactiviteiten. Plaatselijke dochterondernemingen van VF zijn verantwoordelijk voor de aankopen die je online of in de winkel doet.

meer info  

 

WELKE INFORMATIE VERWERKEN  WIJ

Wij verwerken de persoonsgegevens die je ons verstrekt wanneer je:

• communiceert met de VF Digitale Platforms (bijv. een websiteaccount opent, inhoud uploadt, enz.)

• deel neemt aan/je inschrijft voor onze marketingactiviteiten (bijv. nieuwsbrieven, loyaliteitsprogramma's, enz.) 

• producten van ons koopt (online of in de winkel) 

• contact met onze klantendienst opneemt

Wij verwerken ook automatisch bepaalde informatie over je gebruik van VF Digitale Platforms (bijv. IP-adres, aantal bezoeken, doorgebrachte tijd, enz.) en voegen die samen om de werking van  het desbetreffende  VF Digitale Platform te meten en te verbeteren.

meer info

 

WAAROM GEBRUIKEN WE JE INFORMATIE

Wij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens om: 

• VF Digitale Platforms te beheren 

• je marketingmateriaal toe te zenden, je in staat te stellen aan acties en andere initiatieven deel te nemen, en onderzoeken en profileringsactiviteiten uit te voeren

• je aankopen te voltooien en te beheren, onze klantendienst te beheren en je verzoeken te beantwoorden

• onze producten en diensten te verbeteren

 Wij verkopen je persoonsgegevens niet aan marketeers buiten de VF Groep en delen evenmin je persoonsgegevens met hen.

meer info

 

HOE LANG BEWAREN WIJ JE INFORMATIE

Wij bewaren je persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om deze doeleinden te bereiken. Dit kan tot 10 jaar zijn na het einde van de contractuele relatie met jou (wettelijke verjaartermijn voor rechtsvorderingen in de meeste landen van de EER), tenzij een kortere of langere bewaartermijn van toepassing is uit hoofde van de toepasselijke wetten inzake de gegevensbescherming.

meer info

 

PARTIJEN MET WIE WIJ JE INFORMATIE DELEN

De plaatselijke dochteronderneming van VF bij wie je producten koopt deelt je persoonsgegevens met VF International Sagl voor marketingdoeleinden (maar indien dit de wet dat vereist vragen wij je om toestemming voordat wij dat doen).

Wij delen je persoonsgegevens ook met:

• andere VF-entiteiten en derde dienstverleners die ons helpen met het beheer van de website en ons producten en diensten verstrekken (deze ontvangers handelen uitsluitend namens ons en volgens onze instructies);

• derden in geval van gerechtelijke processen, verzoeken door rechtbanken of autoriteiten, andere wettelijke verplichtingen, om onze rechten te verdedigen, of in geval van een fusie, een overname of overdracht van activa. 

Sommige van deze ontvangers bevinden zich buiten de EER, maar wij zullen ervoor zorgen dat je persoonsgegevens altijd adequaat beschermd blijven (indien het land van bestemming volgens de Europese Commissie geen passend niveau van gegevensbescherming biedt, zorgen wij voor passende waarborgen voor de gegevensoverdracht).

meer info

 

BENODIGDE vs. OPTIONELE INFORMATIE

Sommige persoonsgegevens zijn nodig om je aankoop te voltooien of om de door jou gevraagde dienst te verlenen. Als je weigert deze persoonsgegevens te verstrekken, wordt het onmogelijk voor ons om de aankoop te voltooien of om de gevraagde dienst te verlenen.

Het verstrekken van persoonsgegevens voor doeleinden die verband houden met onderzoek, marketing en andere profileringsactiviteiten, is echter optioneel. Als je weigert, zal dat niet van invloed zijn op de aankoop of de verlening van de door jou gevraagde dienst. 

 

meer info

JE RECHTEN

Je kunt je rechten uit hoofde van de wet inzake gegevensbescherming te allen tijde uitoefenen, waaronder (indien van toepassing) je recht op toegang, rectificatie, beperking, wissing, verzet (met inbegrip van het op ieder moment en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor directe marketing), het recht op overdraagbaarheid, evenals het recht om je toestemming in te trekken.  Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

meer info

WIJ GEBRUIKEN COOKIES

Bepaalde informatie wordt op VF Digitale Platforms via  cookies en andere volgtechnieken verzameld. Je kunt je cookievoorkeuren beheren met  onze  tool  en met je browser. 

meer info

 

LINKS VAN DERDE PARTIJEN

VF Digitale Platforms kunnen links naar andere sites bevatten, evenals objecten of elementen die door derden beheerd worden. Wij hebben geen toegang tot deze elementen en kunnen die niet beheren, en wij wijzen iedere aansprakelijkheid af voor dergelijke websites van derden.

meer info

HOE KAN JE CONTACT MET ONS OPNEMEN

Voor alle vragen of verzoeken over ons gebruik van je persoonsgegevens of de uitoefening van je rechten, kun je contact opnemen met ons Privacykantoor op privacy_europe@vfc.com.

PRIVACYBELEID1. Wat voor document is dit? Waarom is het belangrijk? Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens op deze Site?

Dit Privacybeleid (“Privacybeleid”) is van toepassing op de website http://www.timberland.be (de “Site”) en beschrijft alle verwerkingsactiviteiten die via deze Site uitgevoerd kunnen worden door VF International Sagl – Afdeling TIMBERLAND (“TIMBERLAND”), die deze Site bezit en bewerkt.

Je persoonsgegevens zullen door TIMBERLAND verwerkt worden als je de Site bezoekt en communiceert met de diensten en functies die door de Site geboden worden. Dit Privacybeleid werd opgesteld in overeenstemming met Aanbeveling nr. 2/2001, die op 17 mei 2001 aangenomen werd door de Groep Gegevensbescherming met betrekking tot de minimum eisen voor de online verzameling van gegevens binnen de Europese Unie en geldt ook als informatieverklaring aan betrokkenen volgens de Zwitserse wet en de regels en beginselen van de privacybescherming van de Europese Unie (de “Privacywet”), waarmee de door TIMBERLAND uitgevoerde verwerking in overeenstemming is.

Het Privacybeleid specificeert de identiteit van degene die Verantwoordelijk is voor de gegevens, die de via de Site verzamelde en verwerkte persoonsgegevens controleert en beheert en specificeert wat de verzamelde persoonlijke informatie is, de doeleinden en de voorwaarden van de gegevensverwerking, de mate waarin de persoonsgegevens aan derde partijen meegedeeld worden, de veiligheidsmaatregelen van de gegevens die getroffen worden om de gegevens te beschermen en veilig te stellen en de manieren waarop je de verwerking van de op jou betrekking hebbende gegevens kunt controleren en je rechten kunt laten gelden die erkend zijn overeenkomstig de Privacywet

2. Wie controleert de verwerking van mijn persoonsgegevens? Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegeven is: VF INTERNATIONAL S.A.G.L. – BRAND DIVISION, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Zwitserland, [neem contact met ons op].

VF NORTHERN Europe Limited, met hoofdkantoor in 15, Atholl Crescent, Edinburgh, EH3 8HA, United Kingdom, treedt op als de vertegenwoordiger van VF International voor doeleinden die verband houden met de naleving van de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie, en als Gegevensverwerker namens en volgens de instructies van VF voor de beheeractiviteiten van de klantenondersteuning en het VF callcenter.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt? Voor welke doeleinden?

Over het algemeen impliceert het bezoek en de raadpleging van de Site niet de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens. De verwerking van je persoonsgegevens, wanneer je de Site alleen maar bezoekt en raadpleegt, is beperkt tot de zogenaamde surfgegevens. Dit zijn de gegevens waarvan de versturing naar de Site impliciet is aan de werking van de systemen die belast zijn met het beheren van de Site en aan de communicatieprotocollen van Internet. Surfgegevens zijn bijvoorbeeld de IP-adressen van de apparaten die je gebruikt om verbinding met de Site te maken en andere parameters die verband houden met je apparaat en besturingssysteem. Surfgegevens, zoals bovenstaande, en bijvoorbeeld het aantal bezoeken en de tijd die op de Site doorgebracht wordt, worden door TIMBERLAND uitsluitend voor statistische doeleinden en in anonieme vorm voor het meten en verbeteren van de werking van de Site verzameld en verwerkt. Door de aard van de surfgegevens zelf kunnen deze gegevens tot de identificatie van de gebruikers leiden als ze in verband gebracht worden met gegevens die door derde partijen bewaard worden; TIMBERLAND verzamelt echter geen surfgegevens om deze in verband te brengen met geïdentificeerde gebruikers. De surfgegevens worden gewist nadat ze in anonieme vorm verwerkt zijn; genoemde gegevens kunnen gebruikt worden voor het beoordelen van de mogelijke aansprakelijkheid als tegen of via de Site informaticamisdrijven gepleegd worden. Met uitzondering van de hiervoor genoemde omstandigheid bewaart TIMBERLAND de surfgegeven alleen gedurende de maximum periode die overeenkomstig de toepasbare wetten toegestaan is, en in anoniem vorm.

Bovendien verzamelt enverwerkt TIMBERLAND persoonsgegevens die door jou vrijwillig verstrekt worden wanneer je met de functies van de Site communiceert en om de door de Site geboden diensten vraagt, bijvoorbeeld bij het openen van een account of het uploaden van door de gebruiker gegenereerde inhoud naar de Site; aanmelding voor de nieuwsbrief of de mailinglijst van TIMBERLAND; aankoop van producten via de Site, met inbegrip van alle activiteiten die betrekking hebben op de aankoop van goederen, zoals bijvoorbeeld de levering van de goederen, facturatie, retourneren en uitwisselen van goederen, ontvangen van terugbetaling, aankoop en gebruik van cadeaubonnen en e-cadeaubonnen, wat van toepassing is, betaling-gerelateerde activiteiten, met inbegrip van de preventie van fraude, en klantondersteuning en communicatie met ons callcenter; deelname aan campagnes en andere initiatieven die via de Site gerealiseerd of meegedeeld worden, zoals bijvoorbeeld loyaliteitsprogramma’s, wedstrijden en sweepstakes, informatieverzoeken aan TIMBERLAND of TIMBERLAND een vraag stellen, mededeling of feedback via traditionele post of via de Site. We zullen persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan de Privacywet en om een wettig recht te beoordelen en te verdedigen. We kunnen persoonsgegevens ook verwerken als je contact opneemt met onze klantenondersteuning en callcenter, die met je kunnen communiceren en dus je persoonsgegevens verwerken via e-mail, chat en telefoon. Het callcenter zal bovendien je telefoonnummer registreren met het doel je te kunnen terugbellen en voor back-office diensten om je van de gevraagde ondersteuning en informatie te kunnen voorzien. In sommige gevallen kan het gesprek opgenomen worden en kunnen de e-mails bewaard worden in de mate die niet door de Privacywet verboden wordt, met als doel interne training, controle en verificatie van de kwaliteit. Je zult altijd van tevoren geïnformeerd worden over de registratie van de communicatie en je zult de gelegenheid hebben om bezwaar tegen een dergelijke registratie te maken, behalve als die nodig is voor verificatiedoeleinden met betrekking tot de aankoop of om andere redenen die toegestaan worden onder de toepasselijke wetgeving.

Met jouw toestemming, die optioneel is, kan TIMBERLAND je persoonsgegevens verder verwerken voor onderzoeksdoeleinden; voor marketingdoeleinden, dus voor het verzenden, ook via e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen, zoals SMS, MMS , fax, enz., van reclamemateriaal en materiaal over de producten en diensten van TIMBERLAND, over speciale initiatieven, over prijzen en acties en over initiatieven zoals loyaliteitsprogramma’s, evenementen, tentoonstellingen en beurzen die georganiseerd worden door de VF-groep (waartoe BRAND behoort) of waaraan de VF-groep deelneemt; en voor profileringsdoeleinden. Voor de hiervoor gedefinieerde marketing- en profileringsactiviteiten kunnen de persoonsgegevens ook gedeeld worden met andere ondernemingen van de VF-groep. Je zult altijd de gelegenheid hebben om op ieder moment en gratis bezwaar te kunnen maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor het versturen van promotionele informatie en materiaal; in iedere mededeling zal een speciaal gedeelte aanwezig zijn waarin de voorwaarden gespecificeerd worden (gemakkelijk uit te voeren en gratis) om de toestemming in te trekken. De persoonsgegevens die TIMBERLAND verzamelt en verwerkt bevatten naam en contactdetails, zoals adres en telefoonnummer, e-mailadres en verdere mogelijke informatie van optionele aard die door jou verstrekt wordt. Als dit door de Privacywet vereist wordt, vraagt TIMBERLAND je om toestemming alvorens over te gaan tot de verwerking van je persoonsgegevens.

Als je ons de persoonsgegevens van iemand anders verstrekt hebt (als bijvoorbeeld de e-mail-naar-een vriend-functie gebruikt wordt, de cadeaubonfuncties of andere doelen) in de mate die toegestaan wordt door de toepasselijke wetten, bevestig je bij dezen dat genoemde communicatie, en de verdere verwerking door ons, zoals dit uiteengezet wordt in het Privacybeleid, in overeenstemming is met de privacywetten. Je moet genoemde persoon dan bijvoorbeeld hierover informeren en zoals vereist wordt zijn/haar toestemming vragen voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden die in dit Privacybeleid uiteengezet worden.

4. Waar worden mijn persoonsgegevens opgeslagen?

De persoonsgegevens die via de Site verzameld zijn, zullen verwerkt en opgeslagen worden door TIMBERLAND; de onderneming Rackspace Limited (hoofdkantoor in Engeland en Wales met nr. 03897010, matschappelijke zetels in 5 Millington Road, Hyde Park Hayes, Middlesex, UB3 4AZ) verstrekt voor TIMBERLAND hosting-diensten voor de website en bijbehorende database, dus bepaalde persoonsgegevens die via elektronische middelen verwerkt worden, kunnen door een dergelijke derde onderneming worden opgeslagen. In ieder geval worden de persoonsgegevens alleen verwerkt via specifiek geautoriseerd personeel dat aangewezen is om toegang te hebben tot de gegevens en deze te verwerken, met inbegrip van het personeel dat benoemd is voor het uitvoeren van niet-routineuze onderhoudswerkzaamheden van de Site.

5. Gebruikt deze website cookies? Waar dienen die voor?

Onze Website maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de Site naar je apparaat gestuurd worden. Cookies worden naar je apparaat geüpload en stellen de Site zo in staat je te herkennen en bepaalde informatie over jou op te slaan om de geboden dienst mogelijk te kunnen maken of te verbeteren.

We kunnen verschillende soorten cookies gebruiken. We kunnen, wat we “vereiste” cookies noemen, gebruiken om de kernfuncties van de site mogelijk te maken, zoals inloggen en het voltooien van een Bestelling van Producten. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden en kunnen niet worden uitgeschakeld.

"Functionele" cookies verstrekken meer geavanceerde functies zoals onthouden van inloggegevens, onthouden wat in je winkelwagen zit en onthouden van je voorkeuren zoals taal en land, analyseren van het gebruik ervan om prestaties te meten en te verbeteren. Ook deze cookies verzamelen geen informatie waarmee gebruikers geïdentificeerd kunnen worden. Deze cookies kunnen worden uitgeschakeld.

"Advertentiecookies" kunnen tenslotte gebruikt worden om bepaalde gedragingen of door jou uitgedrukte voorkeuren te registreren, met het doel je inhoud te presenteren die beter met je interesses overeenkomt, in overeenstemming met de toepasselijke privacywetten en na ontvangst van je uitdrukkelijke toestemming als dit door de wet vereist wordt. Deze cookies kunnen je ook in staat stellen om enige inhoud van de Site te delen via sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Om de respectievelijke privacybeleid-cookies te zien, kun je de websites van de sociale netwerken bezoeken. Bezoek voor Facebook en Twitter https://www.facebook.com/help/cookies en https://twitter.com/privacy. Deze cookies kunnen worden uitgeschakeld.

Onze cookies voeren hoe dan ook geen programma’s uit op apparaten van gebruikers noch uploaden ze virussen naar die apparaten en kunnen geen enkele controle op het apparaat uitoefenen. TIMBERLAND gebruikt geen cookies om de activiteiten van de gebruiker of het apparaat te controleren.

Klik hier om je voorkeuren in te stellen voor de ontvangst van cookies van onze Site.

Heb je het gebruik van cookies op de Site eenmaal geaccepteerd, dan zullen je voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies bewaard worden in de vorm van een cookie, voor je toekomstige bezoeken aan de Site zolang je de cookies die in je apparaat opgeslagen zijn niet verwijdert. Als je de cookies die we gebruiken uitschakelt, kunnen sommige delen van de Site mogelijk niet correct werken, afhankelijk van het type cookies dat je uitgeschakeld hebt.

6. Hoe worden persoonsgegevens door TIMBERLAND verwerkt?

De persoonsgegevens die door TIMBERLAND verzameld worden, worden hoofdzakelijk verwerkt via elektronische en automatische middelen maar ook zonder deze (verwerking op papier), in overeenstemming met procedures en logica die voldoen aan de doeleinden van de gegevensverwerking zoals die hier gespecificeerd worden. Persoonsgegevens worden verwerkt volgens de toepasselijke privacywetten, met inbegrip van de kwesties inzake de veiligheid en de vertrouwelijke aard en worden alleen bewaard gedurende de tijd die strikt functioneel is om van tijd tot tijd het specifieke gegevensverwerkingsdoel te bereiken en dit in overeenstemming met de Privacywet.

7. Zijn de persoonsgegevens veilig in de handen van TIMBERLAND? Kan ik mijn persoonsgegevens updaten?

TIMBERLAND spant zich in om de veiligheid van de persoonsgegevens te beschermen. De persoonsgegevens worden door TIMBERLAND verwerkt in overeenstemming met de veiligheidsbepalingen die uiteengezet zijn in de toepasselijke wetten om verlies en vernietiging, zelfs per ongeluk, van gegevens te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang tot de gegevens, onrechtmatig of oneerlijke gebruik van de gegevens. Bovendien zijn de informaticasystemen en softwareprogramma’s zo geconfigureerd dat de persoonlijke en identificatiegegevens alleen gebruikt worden wanneer dit nodig is om het specifieke verwerkingsdoel te bereiken dat van tijd tot tijd gezocht wordt.

TIMBERLAND zet een verscheidenheid aan geavanceerde veiligheidstechnologieën en procedures in die bijdragen aan de bescherming van de persoonsgegevens tegen de hiervoor uiteengezette risico’s. De persoonsgegevens die door de gebruikers verstrekt worden, worden bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers die in gecontroleerde locaties geplaatst zijn. Bovendien wordt voor de uitzending van bepaalde gegevens via het internet gebruik gemaakt van versleutelingstechnieken zoals het Secure Socket Layer (SSL) protocol.

Je kunt TIMBERLAND helpen bij het updaten en handhaven van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens die je TIMBERLAND verstrekt hebt door TIMBERLAND te informeren over iedere verandering van je adres, titel, telefoonnummer of e-mailadres. Als je een TIMBERLAND-account geopend hebt, kun je dergelijke updates online uitvoeren door de instructies te volgen die op je accountpagina’s staan.

8. Deelt TIMBERLAND de verzamelde persoonsgegevens mee? Aan wie? Voor welke doeleinden?

TIMBERLAND deelt persoonsgegevens mee binnen de limieten en in de omstandigheden die in dit Privacybeleid uiteengezet worden, en in ieder geval volledig in overeenstemming met de toestemmingen die gegeven zijn door de gebruikers op het moment van verzameling van de gegevens, als dit door de Privacywet vereist wordt. De persoonsgegevens zullen toegankelijk zijn binnen de TIMBERLAND-organisatie door intern en extern personeel, dat zich daartoe toegang moet verschaffen op grond van de taken die zij hebben in het kader van de verwerkingsdoeleinden die hier gespecificeerd worden, en door iedere aangestelde Verwerker. De geüpdatete lijst van verwerkers en van de subjecten aan wie de gegevens meegedeeld kunnen worden, zal de gebruiker gratis ter beschikking gesteld worden wanneer hij TIMBERLAND daarom vraagt

De persoonsgegevens kunnen meegedeeld worden aan instituties, autoriteiten, openbare instellingen, banken en financiële instellingen, beroepsbeoefenaren, onafhankelijke consultants, ook in groepsverband, zakenpartners en derde dienstverleners tot wie TIMBERLAND zich kan wenden voor de uitvoering van professionele, technische en organisatorische diensten in functie van het beheer van de Site en de activiteiten die daarop uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld de verkoop van goederen en bijbehorende activiteiten, het beheer van de functies die door de Site geboden worden, van de initiatieven en diensten waarvoor gebruikers zich kunnen aanmelden en waar zij om vragen op de Site, en voor diensten die strikt functioneel zijn voor het bereiken van de andere verwerkingsdoeleinden die hier uiteengezet worden. Voor de doeleinden die functioneel zijn voor het beheer van de Site en de bijbehorende activiteiten, bijvoorbeeld voor het aankopen van goederen via de Site, kunnen de persoonsgegevens ook aan andere ondernemingen van de VF-groep binnen de Europese Economische Ruimte meegedeeld worden, die ze zullen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke privacywetten voor de hiervoor gespecificeerde doeleinden, met inbegrip van marketing- en profileringsactiviteiten. Voor het afsluiten van aankooptransacties en de verwerking van betalingen via ons e-commerce platform wenden wij ons tot derde dienstverleners. Deze dienstverleners zijn door een overeenkomst gebonden aan contractuele verplichtingen zodat ze adequate veiligheidsmaatregelen zullen treffen om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens en creditcardinformatie te beschermen.

Persoonsgegevens kunnen ook meegedeeld worden aan derde partijen in het geval van fusies, aankopen, overdracht van onze activa, producten, websites of operaties. Aan deze derde partijen zal alleen de informatie verstrekt worden die nodig is voor de uitvoering van de respectievelijke functies; ze stemmen ermee in de ontvangen informatie alleen te gebruiken voor de hiervoor gespecificeerde verwerkingsdoeleinden, om de vertrouwelijke aard en veiligheid ervan te handhaven en om te voldoen aan de toepasselijke wet en de instructies die van TIMBERLAND ontvangen zijn

Met uitzondering van het hiervoor vermelde zullen de persoonsgegevens niet gedeeld worden met derde partijen, natuurlijke personen, rechtspersonen die geen relatie hebben met TIMBERLAND of die geen zaken doen met of professionele of technische functies hebben bij TIMBERLAND. De persoonsgegevens kunnen bovendien meegedeeld worden aan een ieder die de legitieme geadresseerde is van mededelingen, zoals bepaald wordt door de toepasselijke wetten en voorschriften, dus bijvoorbeeld in geval van juridische processen, verzoeken door competente rechtbanken en autoriteiten of andere wettelijke plichten, om de rechten en de eigendom van TIMBERLAND en de Site te beschermen en te verdedigen.

9. Ben ik verplicht mijn persoonsgegevens te verstrekken? Wat zijn de gevolgen als ik weiger ze te verstrekken?

Met uitzondering van de voorgaande beschrijving met betrekking tot de surfgegevens (raadpleeg de paragraaf “Aard en soort verwerkte gegevens”), kan het verstrekken van persoonsgegevens nodig zijn voor de uitvoering van bepaalde diensten en functies die door de Site geboden worden en gevraagd worden, zoals aanmelding bij de Site, aanmelding voor de nieuwsbrief van TIMBERLAND, aankoop van Producten via de Site, beheer van de deelname aan loyaliteitsprogramma’s, acties en andere initiatieven die via de Site meegedeeld worden, beantwoorden en beheren van informatieverzoeken, vragen, mededelingen of feedback aan BRAND. De verstrekking van de persoonsgegevens voor de activiteiten die nodig zijn om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen is verplicht. In de hiervoor geschetste omstandigheden zal de weigering om de persoonsgegevens te verstrekken het voor TIMBERLAND onmogelijk maken aan de contractuele plichten te voldoen of gevraagde diensten, producten of informatie te verstrekken, zoals hiervoor uiteengezet i.

Het verstrekken van gegevens voor onderzoek-, marketing- en profileringsdoeleinden, zoals hiervoor uiteengezet is, is van optionele aard; de weigering om persoonsgegevens in dergelijke omstandigheden te verstrekken zal geen gevolgen hebben voor de naleving van de contractuele verplichtingen van TIMBERLAND en de verstrekking van de gevraagde diensten, producten of informatie, zoals hiervoor uiteengezet is.

10. Bevat de Site elementen die door derde partijen gecontroleerd worden? Is TIMBERLAND daarvoor aansprakelijk?

De Site kan links naar andere sites bevatten, evenals objecten of elementen die door derde partijen gecontroleerd worden.

Een voorbeeld zijn de plug-ins die onze Site met sociale netwerken zoals Facebook of Twitter verbinden ("sociale plug-in") en die doorgaans geïdentificeerd worden door het logo van het sociale netwerk in kwestie. Als je op onze Site een sociale plug-in vindt en daarmee communiceert, kan je browser gegevens van jou naar dat sociale netwerk sturen, zoals je gebruikers-ID, informatie over de Site, datum en tijd, en andere browser-gerelateerde informatie. Deze informatie wordt dan verwerkt door de sociale netwerken, die de eigendom zijn van en beheerd worden door derde partijen, overeenkomstig het privacybeleid van die derde partijen.

TIMBERLAND heeft geen toegang tot of controle over elementen, objecten, plug-ins, cookies, webbeacons en andere items of traceertechnologieën die de eigendom zijn van en beheerd worden door derde partijen en beschikbaar zijn op onze Site of op de site van de derde partij in kwestie, waartoe gebruikers toegang kunnen krijgen op of vanuit de Site, en over de betreffende methoden van verwerking van persoonsgegevens via dergelijke elementen of sites; TIMBERLAND wijst dus iedere verantwoordelijkheid af voor dergelijke sites. Gebruikers moeten het privacybeleid van de websites van derde partijen en elementen controleren waartoe ze toegang hebben vanaf de Site, om de voorwaarden te leren kennen die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens omdat dit Privacybeleid alleen op deze Site van toepassing is.

11. Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn persoonsgegevens die door TIMBERLAND verzameld en verwerkt zijn?

Je bent gerechtigd op ieder moment de rechten te vestigen zoals die bepaald zijn door de Privacywet, met inbegrip van maar niet beperkt tot het recht om op ieder moment de bevestiging te krijgen dat je persoonsgegevens bestaan of niet bestaan, de inhoud, herkomst en nauwkeurigheid ervan te verifiëren, om de aanvulling, bijwerking, wijziging, verwijdering ervan te vragen en je kunt bezwaar maken, op legitieme gronden, tegen de gegevensverwerking (met inbegrip van het bezwaar, op ieder moment en gratis, tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden).

Voor alle vragen of verzoeken die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens door VF en om rechten te vestigen in het kader van de Privacywet, kun je als volgt contact opnemen met VF NORTHERN EUROPE Limited, die optreedt als Gegevensverwerker van VF: "VF NORTHERN EUROPE Limited - BRAND E-commerce Customer Service, Park Road East, Claverton, Nottingham, NG14 6GD, United Kingdom". De volledige contactgegevens worden je verstrekt op onze Neem contact met ons op-pagina

Dit Privacybeleid is onderhevig aan updates en wijzigingen door TIMBERLAND. De op de Site gepubliceerde versie is de versie die op dit moment van kracht is. Als TIMBERLAND dit Privacybeleid wijzigt, zal TIMBERLAND de gebruikers informeren over dergelijke veranderingen door een link op de home-page van de Site te posten die naar het gewijzigde Privacybeleid voert, met de naam “Nieuw Herzien Privacybeleid”. TIMBERLAND nodigt gebruikers uit het Privacybeleid regelmatig te lezen om over ongeacht welke verandering geïnformeerd te zijn.

Versie geüpdatet in: April 2016

* * * * * * *