TIMBERLAND | hoe we vrijwilligerswerk doenTimberland lanceerde zijn Path of Service™ vrijwilligerprogramma voor medewerkers in 1992 om alle medewerkers de kans te geven tijdens de werkuren actief te zijn in de gemeenschap.  Sindsdien hebben Timberland-medewerkers tot nu toe meer dan 1.000.000 uren vrijwilligerswerk gedaan in gemeenschappen wereldwijd. 

Medewerkers worden altijd aangemoedigd om te kiezen voor vrijwilligerswerk dat aanleunt bij hun passies. Om medewerkers hun uren te helpen gebruiken, organiseren we twee wereldwijde vrijwilligersdagen: De Dag van de Aarde in de lente en Serv-a-palooza in de herfst. Op die twee dagen trekken medewerkers wereldwijd hun laarzen aan om een verschil te maken. Dag van de Aarde-evenementen richten zich op de bescherming van het milieu en het vergroenen van onze gemeenschappen.

Onze medewerkers houden zich bezig met het aanleggen of onderhouden van paden, het (her)aanleggen van gemeenschappelijke tuinen, het helpen uitbreiden van stadsboerderijen, het schoonmaken van parken of stranden, het planten van bomen of het bouwen van buitenklassen voor lokale scholen. Serv-a-palooza-evenementen richten zich op de sociale en milieubehoeften in onze gemeenschappen. Serv-a-palooza-projecten leveren schoenen en boeken aan arme schoolkinderen, organiseren een jobbeurs voor de werklozen, renoveren verwaarloosde scholen en verfraaien tijdelijke huisvestingsvoorzieningen.

GREEN Service Standard:

Onze GREEN Service Standard helpt ons bij de keuze en het beheer van onze vrijwilligersprojecten en zorgt ervoor dat onze inzet voor het milieu doorschijnt, ongeacht of ons vrijwilligersevenement op het milieu is gericht of niet.

G

Grassroots: de basis

Al onze vrijwilligersprojecten ontstaan uit de kennis en behoeften van lokale gemeenschappen.

R

Reduceer, hergebruik, recycle

Waar mogelijk gebruiken we gerecyclede en herbestemde materialen en recyclen we al het recycleerbare afval van onze projecten.

E

Engagement

We werken samen met partners om leden van de gemeenschap te betrekken bij projecten om ervoor te zorgen dat de gemeenschap haar steentje bijdraagt en de eigendom heeft op de lange termijn.

E

Educatie

Wij zorgen ervoor dat iedereen die betrokken is bij de projecten -van medewerkers tot partners en leden van de gemeenschap- begrijpt waarom de projecten belangrijk zijn en hoe ze in stand zullen worden gehouden.

N

Neutraal

Wij richten ons op projecten die een neutraal effect op het milieu hebben, en projecten die gemakkelijk toegankelijk zijn met het openbaar vervoer of carpooling.